1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

  1. Hivatalos név: Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal
  2. Székhely: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.
  3. Postacím: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.
  4. Telefonszám: +36-59-513-017
  5. Faxszám: +36-59-513-017
  6. Központi elektronikus levélcím: hivatal@tiszaigar.hu
  7. Ügyfélszolgálat vagy közösségkapcsolat elérhetősége:

– Telefonszám: +36-59-513-017

– Telefaxszám: +36-59-513-017

– Ügyfélfogadás helye: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.

– Postacíme: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.

– Az ügyfélszolgálati vagy közösségkapcsolati vezető neve: Dr. Kovács Péter jegyző

 – Az ügyfélfogadás rendje:

       • Hétfő (délelőtt: nincs / délután: nincs)
       • Kedd (délelőtt: nincs / délután: 13:00 – 15:00)
       • Szerda (délelőtt: 9:00 – 11:00 / délután: nincs)
       • Csütörtök (délelőtt: nincs / délután: 13:00 – 15:00)
       • Péntek (délelőtt: nincs / délután: nincs)

 

  1. Hivatalos név: Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal Nagyiváni Kirendeltsége
  2. Székhely: 5363 Nagyiván, Hősök tere 5.
  3. Postacím: 5363 Nagyiván, Hősök tere 5.
  4. Telefonszám: +36-59-415-103
  5. Faxszám: +36-59-415-103
  6. Központi elektronikus levélcím: hivatal@nagyivan.hu
  7. Ügyfélszolgálat vagy közösségkapcsolat elérhetősége:

– Telefonszám: +36-59-415-103

– Telefaxszám: +36-59-415-103

– Ügyfélfogadás helye: 5363 Nagyiván, Hősök tere 5.

– Postacíme: 5363 Nagyiván, Hősök tere 5.

– Az ügyfélszolgálati vagy közösségkapcsolati vezető neve: Dr. Kovács Péter jegyző

 – Az ügyfélfogadás rendje:

       • Hétfő (délelőtt: nincs / délután: nincs);
       • Kedd (délelőtt: 9:00 – 11:00 / délután: nincs);
       • Szerda (délelőtt: nincs / délután: 13:00 – 15:00);
       • Csütörtök (délelőtt: 9:00 – 11:00 / délután: nincs)
       • Péntek (délelőtt: nincs / délután: nincs)

 

  1. Hivatalos név: Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaderzsi Kirendeltsége
  2. Székhely: 5243 Tiszaderzs, Fő út 19.
  3. Postacím: 5243 Tiszaderzs, Fő út 19.
  4. Telefonszám: +36-59-355-200
  5. Faxszám: +36-59-355-200
  6. Központi elektronikus levélcím: hivatal@tiszaderzs.hu
  7. Ügyfélszolgálat vagy közösségkapcsolat elérhetősége:

– Telefonszám: +36-59-355-200

– Telefaxszám: +36-59-355-200

– Ügyfélfogadás helye: 5243 Tiszaderzs, Fő út 19.

– Postacíme: 5243 Tiszaderzs, Fő út 19.

– Az ügyfélszolgálati vagy közösségkapcsolati vezető neve: Krupa Mária aljegyző

 – Az ügyfélfogadás rendje:

       • Hétfő (délelőtt: 8:00 – 12:00 / délután: nincs)
       • Kedd (délelőtt: nincs / délután: nincs)
       • Szerda (délelőtt: 8:00 – 12:00 / délután: nincs)
       • Csütörtök (délelőtt: nincs / délután: 13:00 – 16:00)
       • Péntek (délelőtt: 8:00 – 13:30 / délután: nincs)

A szervezeti struktúra ábrája /az SZMSZ-ben található

1.  A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

–  Dr. Kovács Péter jegyző

– Hivatali elérhetősége

        • telefon: +36-59-415-103;
        • +36-59-517-013 telefax:
        • +36-59-513-017;
        • postacím: 5363 Nagyiván, Hősök tere 2.;
        • 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.;
        • elektronikus levélcím: hivatal@tiszaigar.hu / hivatal@nagyivan.hu

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal Nagyiváni Kirendeltsége

– Dr. Kovács Péter jegyző

– Hivatali elérhetősége

          • telefon: +36-59-415-103;
          • +36-59-517-013 telefax:
          • +36-59-513-017;
          • postacím: 5363 Nagyiván, Hősök tere 2.;
          • 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.;
          • elektronikus levélcím: hivatal@tiszaigar.hu / hivatal@nagyivan.hu

Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaderzsi Kirendeltsége

– Krupa Mária aljegyző

– Hivatali elérhetősége

          • telefon: +36-59-355-200;
          • telefax: +36-59-355-200;
          • postacím: 5243 Tiszaderzs, Fő út 19.;
          • 5243 Tiszaderzs, Fő út 19.;
          • elektronikus levélcím: hivatal@tiszaderzs.hu

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

– Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal esetében nem releváns.

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

– Nem releváns.

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

– Nem releváns.

1.3. Gazdálkodó szervezetek

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

– Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal nem tulajdonosa és nem tagja gazdálkodó szervezetnek.

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

– Nem releváns.

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

– Nem releváns.

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

– Nem releváns.

1.4. Közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

– Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal nem alapított közalapítványt.

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

– Nem releváns.

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

– Nem releváns.

1.5. Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

– Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal nem alapított lapot.

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

– Nem releváns.

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

– Nem releváns.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

– Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

– Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.

– Elérhetőség

Telefon: +36-56-795-764

Telefax: +36-56-795-789

Postacím: 5001 Szolnok, Pf. 111.

Elektronikus levélcím: titkarsag@jasz.gov.hu

Honlap URL-je: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

– Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

– Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.

– Elérhetőség

Telefon: +36-56-795-764

Telefax: +36-56-795-789

Postacím: 5001 Szolnok, Pf. 111.

Ügyfélfogadás helye:

Ügyfélfogadás rendje:

        • Hétfő (7:30 – 17:00);
        • Kedd (nincs);
        • Szerda (8:00 – 16:00);
        • Csütörtök (13:00 – 16:00);
        • Péntek (8:00 – 12:00)

1.7. Költségvetési szervek

1.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

– Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal esetében nem releváns.

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

– Nem releváns.

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

– Szervezeti és működési szabályzat: Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, mely szabályzatot Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2020. (I. 31.) határozatával, Nagyiván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2020. (I. 23.) határozatával, míg Tiszaderzs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2020. (IO. 28.) határozatával hagyta jóvá. (link)

– Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat: feltöltés alatt

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

– Nem releváns.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

– Nem releváns.

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

– Az 5. pontban található ügyleírások tartalmazzák.

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

– Az 5. pontban található ügyleírások tartalmazzák.

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

– Az 5. pontban található ügyleírások tartalmazzák.

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

– Az 5. pontban található ügyleírások tartalmazzák.

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

– Települési támogatás keretében nyújtott lakásfenntartási támogatás (link)

https://xn--magyarorszg-t7a.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,71e34e61-866c-4cae-80f8-a0a8b2ff8f5e

– Rendkívüli települési támogatás (link)

https://xn--magyarorszg-t7a.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,71e34e61-866c-4cae-80f8-a0a8b2ff8f5e

– Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (link)

– Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása (link)

– Közterületen lévő fásszárú növény kivágásának engedélyezése iránti kérelem (Illetékmentes)

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/86/JEGYZ00222

– Zajkibocsátási határérték megállapítása

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/196/OKTVF00265

– Hazatelepülésről szóló bejelentés a méhek vándoroltatásának befejezése után

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/179/JEGYZ00219

– Méhek – zárlat alatt nem álló területre történő – bevitelének bejelentése

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/179/JEGYZ00221

– Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem

https://xn--magyarorszg-t7a.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,0073d29c-9c41-4fa7-8f94-71b3b994154a

– Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

https://xn--magyarorszg-t7a.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,c8df003e-367b-42ca-89c6-66c2d66f374f

– Apai elismerő nyilatkozat

https://regi.ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410000/420001/Gyermekvallalas20091202.html

– Haláleset anyakönyvezése

https://xn--magyarorszg-t7a.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,aaecd46d-16f2-4723-8300-d82f5da0d122

– Házasságkötési szándék bejelentése

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/22/ANYKV00003

–  Hagyatéki eljárás

https://xn--magyarorszg-t7a.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,a7ae8dc7-62e4-40fe-808e-c4368cfd784e

– Haláleset anyakönyvezése

https://xn--magyarorszg-t7a.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,aaecd46d-16f2-4723-8300-d82f5da0d122

– Lakcímváltozás bejelentése

https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,7e085583-2d6d-4c31-8ee4-fe1303e7ff2f,lakcimbejelentes

– A találó igénybejelentése a személyes tulajdon szokásos tárgyai körébe tartozó dolog tulajdonjogára vonatkozóan

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/106/JEGYZ00502

– Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/12/JEGYZ01001

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal

– Postacím: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.

– Ügyfélfogadási cím: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.

– Nyitvatartási idő: Hétfő (délelőtt: nincs / délután: nincs); Kedd (délelőtt: nincs / délután: 13:00 – 15:00); Szerda (délelőtt: 9:00 – 11:00 / délután: nincs); Csütörtök (délelőtt: nincs / délután: 13:00 – 15:00); Péntek (délelőtt: nincs / délután: nincs)

Tiszaigari közös Önkormányzati Hivatal Nagyiváni Kirendeltsége

– Postacím: 5363 Nagyiván, Hősök tere 5.

– Ügyfélfogadási cím: 5363 Nagyiván, Hősök tere 5.

– Nyitvatartási idő: Hétfő (délelőtt: nincs / délután: nincs); Kedd (délelőtt: 9:00 – 11:00 / délután: nincs); Szerda (délelőtt: nincs / délután: 13:00 – 15:00); Csütörtök (délelőtt: 9:00 – 11:00 / délután: nincs); Péntek (délelőtt: nincs / délután: nincs)

Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaderzsi Kirendeltsége

– Postacím: 5243 Tiszaderzs, Fő út 19.

– Ügyfélfogadási cím: 5243 Tiszaderzs, Fő út 19.

– Nyitvatartási idő: Hétfő (délelőtt: 8:00 – 12:00 / délután: nincs); Kedd (délelőtt: nincs / délután: nincs); Szerda (délelőtt: 8:00 – 12:00 / délután: nincs); Csütörtök (délelőtt: nincs / délután: 13:00 – 16:00); Péntek (délelőtt: 8:00 – 13:30 / délután: nincs)

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

– Az 5. pontban található ügyleírások tartalmazzák.

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

– Formanyomtatványok:

Szociális és gyermekvédelmi ügyek:

– Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem (link)

– Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap (link)

Kereskedelmi ügyek:

– BEJELENTÉS bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról (link)

– BEJELENTÉS bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásra irányuló bejelentés adataiban bekövetkezett változásról (link)

– BEJELENTÉS bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység megszüntetéséről (link)

– KÉRELEM kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély kibocsátása iránt és BEJELENTÉS bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról (link)

– BEJELENTÉS kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésre jogosító működési engedély kibocsátása iránti kérelem adatiban bekövetkezett változásról és BEJELENTÉS bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásra irányuló bejelentés adataiban bekövetkezett változásról (link)

– KÉRELEM kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazásra szolgáló üzlet üzemeltetésre jogosító működési engedély kibocsátása iránt (link)

– BEJELENTÉS kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazásra szolgáló üzlet üzemeltetésre jogosító működési engedély kibocsátása iránti kérelem adataiban bekövetkezett változásról (link)

– BEJELENTÉS üzlet megszűnéséről (link)

– KÉRELEM vásárlók könyvének hitelesítése iránt (link)

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

– E-önkormányzat portál: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

– e-Papír: https://epapir.gov.hu/

– Időpontfoglalás: Maradjunk kapcsolatban!

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

– Személyreszabott Ügyintézési Felület: https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#fooldal

 

 

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

– Nem releváns.

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

– Nem releváns.

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

– Nem releváns.

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

– Nem releváns.

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

– Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedők, valamint a kereskedelmi tevékenység adataira vonatkozó nyilvántartás

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)

– Magánszálláshelyek nyilvántartása

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 12. § (1)

– Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás nyilvántartása

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 14. § (1)

–  Vásárokról és piacokról vezetett nyilvántartás

A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § (1)

– Telepengedélyekről vezettet nyilvántartás

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 8. § (1)

– Méhészkedésről vezetett nyilvántartás

A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 2. §

– Ebnyilvántartás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §. (2)

– Szociális és gyermekvédelmi ellátások nyilvántartása

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18. §, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 138. §

– Bélyegző nyilvántartás

2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

– Az 1. pontban felsorolt jogszabályokban megtalálható

3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

– Az 1. pontban felsorolt jogszabályokban megtalálható

4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

– A közfeladatot ellátó szerv az által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítéssel összefüggésben költségtérítést nem állapít meg.

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

– Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal nem jelentet meg nyilvános kiadványt.

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

– Nem releváns.

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

– Nem releváns.

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

– Nem releváns.

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

– Nem releváns.

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

– Nem releváns.

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

– Nem releváns.

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

– Nem releváns.

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

– Nem releváns.

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

– Nem releváns.

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

– Nem releváns.

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

– Nem releváns.

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

– Nem releváns.

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

– Nem releváns.

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

– Nem releváns.

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

– Nem releváns.

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

– Nem releváns.

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

– Nem releváns.

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

– Nem releváns.

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

– Nem releváns.

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

https://tiszaigar.hu/category/hirek-hirdetotabla/

https://nagyivan.hu/category/hirek-hirdetotabla/

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

https://tiszaigar.hu/category/hirek-hirdetotabla/

https://nagyivan.hu/category/hirek-hirdetotabla/

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

– A Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének 4/2018. (X. 31.) utasítása a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítésnek, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzétételének rendjéről (link)

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

– Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője (Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal; Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal Nagyiváni Kirendeltsége tekintetében)

– Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaderzsi Kirendeltségének aljegyzője (Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaderzsi Kirendeltsége tekintetében)

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője (Dr. Kovács Péter)

– Postacíme: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.; 5363 Nagyiván, Hősök tere 2.

– Földrajzi helye: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.; 5363 Nagyiván, Hősök tere 2.

– Telefonszám: +36-59-513-017 (Tiszaigar); +36-59-415-103 (Nagyiván)

– Telefaxszám: +36-59-513-017 (Tiszaigar)

– Elektronikus levélcím: hivatal@tiszaigar.hu / hivatal@nagyivan.hu

Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaderzsi Kirendeltségének aljegyzője

– Postacíme: 5243 Tiszaderzs, Fő út 19.

– Földrajzi helye: 5243 Tiszaderzs, Fő út 19.

– Telefonszám: +36-59-355-200

– Telefaxszám: +36-59-355-200

– Elektronikus levélcím: hivatal@tiszaderzs.hu

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

– Dr. Kovács Péter jegyző (Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal; Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal Nagyiváni Kirendeltsége tekintetében)

– Krupa Mária aljegyző (Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaderzsi Kirendeltsége tekintetében)

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

– Az elmúlt években nem volt visszautasított közérdekű adatigénylés.

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

– Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal nem alkalmaz ilyen jellegű ÁSZF-t.

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

– Nincs ilyen szerződés.

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

– Nem releváns.

2. A közfeladatot ellátó szervre

– Nem releváns.

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

– A Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztályának 326/2019. számon lefolytatott ellenőrzése Tiszaigar Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan.

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

– Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan nem történtek egyéb ellenőrzések, vizsgálatok.

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

– Nem releváns.

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

– 2018. évi államigazgatási/önkormányzati hatósági statisztika (link) (link)

– 2019. évi államigazgatási/önkormányzati hatósági statisztika (link) (link)

– 2020. év I. félévi államigazgatási/önkormányzati hatósági statisztika (link) (link)

– 2020. év II. félévi államigazgatási/önkormányzati hatósági statisztika (link) (link)

– 2020. év I. félévi államigazgatási/önkormányzati hatósági statisztika (link) (link)

3.2. Költségvetések, beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

2019 évi beszámoló (link)

2020 évi beszámoló (link)

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

3.3. Költségvetések, beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

– Táblázat (link)

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

– Táblázat (link)

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

– Táblázat (link)

– Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal nem nyújt költségvetéséből nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatásokat.

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

– Nem releváns.

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

– Nem releváns.

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

– Nem releváns.

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

– Nem releváns.

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.

Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

– Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal nem rendelkezik ilyen szerződésekkel.

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

– Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal esetében nem releváns.

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

– Nincsenek ilyen kifizetések.

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

– Nem releváns.