1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

  1. Hivatalos név: Nagyiván Községi Önkormányzat
  2. Székhely: 5363 Nagyiván, Hősök tere 5.
  3. Postacím: 5363 Nagyiván, Hősök tere 5.
  4. Telefonszám: +36-59-415-103
  5. Faxszám: +36-59-415-013
  6. Központi elektronikus levélcím: hivatal@nagyivan.hu
  7. A honlap URL-je: https://nagyivan.hu/
  8. Ügyfélszolgálat vagy közösségkapcsolat elérhetősége:

– Telefonszám: +36-59-415-103

– Telefaxszám: +36-59-415-103

– Ügyfélfogadás helye: 5363 Nagyiván, Hősök tere 5.

– Postacíme: 5363 Nagyiván, Hősök tere 5.

– Az ügyfélszolgálati vagy közösségkapcsolati vezető neve: Dr. Kovács Péter jegyző

 – Az ügyfélfogadás rendje: Hétfő (délelőtt: nincs / délután: nincs); Kedd (délelőtt: 9:00 – 11:00 / délután: nincs); Szerda (délelőtt: nincs / délután: 13:00 – 15:00); Csütörtök (délelőtt: 9:00 – 11:00 / délután: nincs); Péntek (délelőtt: nincs / délután: nincs)

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

Bári Ágnes polgármester

– Hivatali elérhetősége

        • telefon: +36-59-415-103
        • telefax: +36-59-415-103
        • postacím: 5363 Nagyiván, Hősök tere 5.
        • elektronikus levélcím: hivatal@nagyivan.hu

Lajtos István alpolgármester/képviselő

– Hivatali elérhetősége

        • telefon: +36-59-415-103
        • telefax: +36-59-415-103
        • postacím: 5363 Nagyiván, Hősök tere 5.
        • elektronikus levélcím: hivatal@nagyivan.hu

Czinegéné Kovács Tünde képviselő

– Hivatali elérhetősége

        • telefon: +36-59-415-103
        • telefax: +36-59-415-103
        • postacím: 5363 Nagyiván, Hősök tere 5.
        • elektronikus levélcím: hivatal@nagyivan.hu

Cseh Erzsébet képviselő

– Hivatali elérhetősége

        • telefon: +36-59-415-103
        • telefax: +36-59-415-103
        • postacím: 5363 Nagyiván, Hősök tere 5.
        • elektronikus levélcím: hivatal@nagyivan.hu

Ébner Gábor képviselő

– Hivatali elérhetősége

        • telefon: +36-59-415-103
        • telefax: +36-59-415-103
        • postacím: 5363 Nagyiván, Hősök tere 5.
        • elektronikus levélcím: hivatal@nagyivan.hu

Kurucz János képviselő

– Hivatali elérhetősége

        • telefon: +36-59-415-103
        • telefax: +36-59-415-103
        • postacím: 5363 Nagyiván, Hősök tere 5.
        • elektronikus levélcím: hivatal@nagyivan.hu

Pappné Smigróczki Veronika képviselő

– Hivatali elérhetősége

        • telefon: +36-59-415-103
        • telefax: +36-59-415-103
        • postacím: 5363 Nagyiván, Hősök tere 5.
        • elektronikus levélcím: hivatal@nagyivan.hu

Dr. Kovács Péter jegyző

– Hivatali elérhetősége

        • telefon: +36-59-415-103
        • telefax: +36-59-415-103
        • postacím: 5363 Nagyiván, Hősök tere 5.
        • elektronikus levélcím: hivatal@nagyivan.hu

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Titkárság: Szabó Imréné titkársági referens

– Hivatali elérhetősége

        • telefon: +36-415-103
        • telefax: +36-59-513-017
        • postacím: 5363 Nagyiván, Hősök tere 5.
        • elektronikus levélcím: szabo.imrene@nagyivan.hu

Pénzügyi iroda: Vadász Katalin pénzügyi ügyintéző

– Hivatali elérhetősége

        • telefon: +36-59-515-013
        • telefax: +36-59-513-017
        • postacím: 5363 Nagyiván, Hősök tere 5.
        • elektronikus levélcím: vadasz.katalin@nagyivan.hu

Igazgatás: Dr. Drágán Dávid jogi referens

– Hivatali elérhetősége

        • telefon: +36-59-513-017
        • telefax: +36-59-513-017
        • postacím: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.
        • elektronikus levélcím: dr.dragan.david@tiszaigar.hu

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

– Nagyiván Községi Önkormányzat esetében nem releváns.

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

– Nem releváns.

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

– Nem releváns.

1.3. Gazdálkodó szervezetek

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

– Nagyiván Községi Önkormányzat nem tulajdonosa és nem tagja gazdálkodó szervezetnek.

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

– Nem releváns.

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

– Nem releváns.

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

– Nem releváns.

1.4. Közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

– Nagyiván Községi Önkormányzat nem alapított közalapítványt.

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

– Nem releváns.

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

– Nem releváns.

1.5. Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

– Nagyiván Községi Önkormányzat nem alapított lapot.

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

– Nem releváns.

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

– Nem releváns.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

– Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

– Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.

– Elérhetőség

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

– Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

– Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.

– Elérhetőség

      • Telefon: +36-56-795-764
      • Telefax: +36-56-795-789
      • Postacím: 5001 Szolnok, Pf. 111.
      • Ügyfélfogadás helye:
      • Ügyfélfogadás rendje: Hétfő (7:30 – 17:00); Kedd (nincs); Szerda (8:00 – 16:00); Csütörtök (13:00 – 16:00); Péntek (8:00 – 12:00)

1.7. Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

– költségvetési szerv neve: NAGYIVÁNI ÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

– székhelye: 5363 Nagyiván, Hősök tere 2.

– költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat:

– Nagyiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2016. (XI. 29.) határozata

– Nagyiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2018. (VII. 30.) határozata

– költségvetési szerv alapító okirata:

– működési engedélye:

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

– Szerv vezetője: Czinegéné Kovács Tünde

– Szerv honlapjának URL-je: https://www.nagyivan.hu/

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

– költségvetési szerv neve: NAGYIVÁNI ÓVODA

– székhelye: 5363 Nagyiván, Hősök tere 2.

– költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat:

– Nagyiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2019. (V. 29.) határozata

– Nagyiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 735/2020. (V. 29.) határozata

– költségvetési szerv alapító okirata:

– működési engedélye:

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

– Szerv vezetője: Nagyfejeőné Pocók Csilla

– Szerv honlapjának URL-je: https://www.nagyivan.hu/

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

– Szervezeti és működési szabályzat: Nagyiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2003. (IV. 25.) önkormányzati rendelete, amely elérhető: https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/50433

– Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat: feltöltés alatt

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

– Nem releváns.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

– Nagyiván Községi Önkormányzat a kötelező feladatokon kívül nem vállalt és nem lát el más feladatot.

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

– Az 5. pontban található ügyleírások tartalmazzák.

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

– Az 5. pontban található ügyleírások tartalmazzák.

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

– Az 5. pontban található ügyleírások tartalmazzák.

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

– Az 5. pontban található ügyleírások tartalmazzák.

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

– Települési támogatás keretében nyújtott lakásfenntartási támogatás (Formanyomtatvány) (Link)

– Rendkívüli települési támogatás (Formanyomtatvány) (Link)

– Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Formanyomtatvány)

– Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása (Formanyomtatvány)

– Közterületen lévő fásszárú növény kivágásának engedélyezése iránti kérelem (Illetékmentes) (Link)

– Zajkibocsátási határérték megállapítása (Link)

– Hazatelepülésről szóló bejelentés a méhek vándoroltatásának befejezése után (Link)

– Méhek – zárlat alatt nem álló területre történő – bevitelének bejelentése (Link)

– Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem (Link)

– Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése (Link)

– Apai elismerő nyilatkozat (Link)

– Haláleset anyakönyvezése (Link)

– Házasságkötési szándék bejelentése (Link)

–  Hagyatéki eljárás (Link)

– Haláleset anyakönyvezése (Link)

– Lakcímváltozás bejelentése (Link)

– A találó igénybejelentése a személyes tulajdon szokásos tárgyai körébe tartozó dolog tulajdonjogára vonatkozóan (Link)

– Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem (Link)

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

– Postacím: 5363 Nagyiván, Hősök tere 5.

– Ügyfélfogadási cím: 5363 Nagyiván, Hősök tere 5.

– Nyitvatartási idő: Hétfő (délelőtt: nincs / délután: nincs); Kedd (délelőtt: 9:00 – 11:00 / délután: nincs); Szerda (délelőtt: nincs / délután: 13:00 – 15:00); Csütörtök (délelőtt: 9:00 – 11:00 / délután: nincs); Péntek (délelőtt: nincs / délután: nincs)

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

– Az 5. pontban található ügyleírások tartalmazzák.

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

– Formanyomtatványok:

Szociális és gyermekvédelmi ügyek:

– Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem (Formanyomtatvány)

– Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap (Formanyomtatvány)

Kereskedelmi ügyek:

– BEJELENTÉS bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról (Formanyomtatvány)

– BEJELENTÉS bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásra irányuló bejelentés adataiban bekövetkezett változásról (Formanyomtatvány)

– BEJELENTÉS bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység megszüntetéséről (Formanyomtatvány)

– KÉRELEM kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély kibocsátása iránt és BEJELENTÉS bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról (Formanyomtatvány)

– BEJELENTÉS kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésre jogosító működési engedély kibocsátása iránti kérelem adatiban bekövetkezett változásról és BEJELENTÉS bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásra irányuló bejelentés adataiban bekövetkezett változásról (Formanyomtatvány)

– KÉRELEM kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazásra szolgáló üzlet üzemeltetésre jogosító működési engedély kibocsátása iránt (Formanyomtatvány)

– BEJELENTÉS kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazásra szolgáló üzlet üzemeltetésre jogosító működési engedély kibocsátása iránti kérelem adataiban bekövetkezett változásról (Formanyomtatvány)

– BEJELENTÉS üzlet megszűnéséről (Formanyomtatvány)

– KÉRELEM vásárlók könyvének hitelesítése iránt (Formanyomtatvány)

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

– E-önkormányzat portál: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

– e-Papír: https://epapir.gov.hu/

– Időpontfoglalás: (Maradjunk kapcsolatban!)

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

– Személyreszabott Ügyintézési Felület: https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#fooldal

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

– településfejlesztés, településrendezés;

– településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása);

– a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;

– egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

– környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);

– kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

– gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

– szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;

– lakás- és helyiséggazdálkodás;

– a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;

– helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

– honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

– helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

– sport, ifjúsági ügyek;

– nemzetiségi ügyek;

– hulladékgazdálkodás;

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

– A 2. pont tartalmazza.

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

– A 2. pont tartalmazza.

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

– Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedők, valamint a kereskedelmi tevékenység adataira vonatkozó nyilvántartás

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)

– Magánszálláshelyek nyilvántartása

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 12. § (1)

– Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás nyilvántartása

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 14. § (1)

–  Vásárokról és piacokról vezetett nyilvántartás

A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § (1)

– Telepengedélyekről vezettet nyilvántartás

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 8. § (1)

– Méhészkedésről vezetett nyilvántartás

A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 2. §

– Ebnyilvántartás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §. (2)

– Szociális és gyermekvédelmi ellátások nyilvántartása

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18. §, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 138. §

– Bélyegző nyilvántartás

2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

– Az 1. pontban felsorolt jogszabályokban megtalálható.

3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

– Az 1. pontban felsorolt jogszabályokban megtalálható.

4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

– Nagyiván Községi Önkormányzat nem jelentet meg nyilvános kiadványt.

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

– Nem releváns.

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

– Nem releváns.

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

– Nem releváns.

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

– Nagyiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2003. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról, amely elérhető: https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/50433

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

– Nagyiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2003. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (44. §), amely elérhető: https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/50433

– lakossági fórum

– falugyűlés

– Postacíme: 5363 Nagyiván, Hősök tere 5.

– Elektronikus levélcím: hivatal@nagyivan.hu

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

– Nagyiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2003. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról, amely elérhető:

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

– Nagyiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:

– Ülés helye: 5363 Nagyiván, Hősök tere 5.

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

https://nagyivan.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/jegyzokonyvek/

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

https://nagyivan.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/jegyzokonyvek/

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

– Tiszaigar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2003. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról, amely elérhető:

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

https://nagyivan.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/jegyzokonyvek/

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

https://nagyivan.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/rendeletek/

https://nagyivan.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/hatarozatok/

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

https://nagyivan.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/rendeletek/

https://nagyivan.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/hatarozatok/

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

https://nagyivan.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/jegyzokonyvek/

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

https://nagyivan.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/jegyzokonyvek/

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

https://nagyivan.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/eloterjesztesek/

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

– Nem releváns.

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

https://nagyivan.hu/category/hirek-hirdetotabla/

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

https://nagyivan.hu/category/hirek-hirdetotabla/

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

– A Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének 4/2018. (X. 31.) utasítása a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítésnek, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzétételének rendjéről  (link)

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

– Nagyiván Községi Önkormányzat

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

– Postacíme: 5363 Nagyiván, Hősök tere 5.

– Földrajzi helye: 5363 Nagyiván, Hősök tere 5.

– Telefonszám: +36-59-415-103

– Telefaxszám: +36-59-415-103

– Elektronikus levélcím: hivatal@nagyivan.hu

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

– Nem alkalmaz az Önkormányzat ilyen jellegű ÁSZF-t.

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

– Nincs ilyen szerződés.

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

– Nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

– Nem releváns

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

– A Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztályának 328/2019. számon lefolytatott ellenőrzése Nagyiván Községi Önkormányzatra vonatkozóan

– A Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztályának 328/2019. számon lefolytatott ellenőrzése Nagyiváni Élelmezési Intézményre vonatkozóan

– A Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztályának 328/2019. számon lefolytatott ellenőrzése Nagyiváni Óvodára vonatkozóan

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

– Nagyiván Községi Önkormányzatra vonatkozóan nem történtek egyéb ellenőrzések, vizsgálatok.

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

– Nem releváns.

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

– 2018. évi államigazgatási/önkormányzati hatósági statisztika (1. táblázat) (2. táblázat)

– 2019. évi államigazgatási/önkormányzati hatósági statisztika (1. táblázat) (2. táblázat)

– 2020. év I. félévi államigazgatási/önkormányzati hatósági statisztika (1. táblázat) (2. táblázat)

– 2020. év II. félévi államigazgatási/önkormányzati hatósági statisztika (1. táblázat) (2. táblázat)

– 2020. év I. félévi államigazgatási/önkormányzati hatósági statisztika (1. táblázat) (2. táblázat)

3.2. Költségvetések, beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

– Nagyiván Községi Önkormányzat

2019 évi beszámoló (link)

2020 évi beszámoló (link)

– Nagyiváni Élelmezési Intézmény

2019 évi beszámoló (link)

2020 évi beszámoló (link)

– Nagyiváni Óvoda

2019 évi beszámoló (link)

2020 évi beszámoló (link)

2021 évi beszámoló (link)

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

3.3. Költségvetések, beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Táblázat

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Táblázat

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Táblázat

– Nagyiván Községi Önkormányzat nem nyújt költségvetéséből nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatásokat.

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

– Nem releváns.

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

– Nem releváns.

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

– Nem releváns.

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

– Nem releváns.

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.

Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

– Nagyiváni belterületi út burkolatának felújítására irányuló vállalkozási szerződés (link)

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

– Nagyiván Községi Önkormányzat esetében nem releváns.

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

– Nincsenek ilyen kifizetések.

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

– TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00004 – Nagyiván Község épületeinek épületenergetikai fejlesztése

– Fejlesztés leírása:

– Szerződések

– Megalapozó dokumentum elkészítésére irányuló megbízási szerződés (link)

– Projektmenedzsment feladatok ellátására irányuló megbízási szerződés + a szerződés 1. sz. módosítása (link)

– Engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére irányuló tervezési-vállakozási szerződés (link)

– Kötelező nyilvánosság megvalósítására irányuló megbízási szerződés – a szerződés 1. sz. módosítása (link)

– Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység elvégzésére irányuló megbízási szerződés (link)

– Műszaki ellenőri szolgáltatás ellátására irányuló megbízási szerződés (link)

– Kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés (link)

– Képzési feladatok ellátására irányuló megbízási szerződés (link)

– Záró energetikai audit elkészítésére irányuló megbízási szerződés (link)

– TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00005 – Új építésű, vegyes praxisú házi orvosi rendelő és Védőnői szolgálat épületének építése

– Fejlesztés leírása: https://www.nagyivan.hu/portfolio/top-4-1-1-15-jn1-2016-00005-uj-epitesu-vegyes-praxisu-hazi-orvosi-rendelo-es-vedonoi-szolgalat-epuletenek-epitese/

– Szerződések

– Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására irányuló megbízási szerződés (link)

– Orvosi műszerek beszerzésére irányuló szállítási szerződés (link)

– Orvosi berendezések beszerzésére irányuló szállítási szerződés (link)

– Orvosi berendezések beszerzésére irányuló szállítási szerződés 2. (link)

– Projektmenedzsment feladat ellátására irányuló megbízási szerződés (link)

– Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosítására irányuló megbízási szerződés (link)

– Megalapozó dokumentum elkészítésére irányuló megbízási szerződés (link)

– Engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére, műszaki ellenőri tevékenység megvalósítására, valamint kapcsolódó szolgáltatások ellátására irányuló tervezési-vállalkozási szerződés (link)

– Építési-kivitelezési tevékenység elvégzésére irányuló megbízási szerződés (link)

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 – Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

– Fejlesztés leírása:

– Szerződések:

– Építési kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés 1 rész. (link)

– Építési kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés 2. rész. valamint a szerződés 1. sz. módosítása (link)

– Akadálymentesítési tervdokumentáció elkészítésére irányuló megbízásii szerződés (link)

– Műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére irányuló megbízási szerződés (link)

– Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására irányuló megbízási szerződés (link)

– Projektmenedzsment tevékenység ellátására irányuló megbízási szerződés (link)

– Engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére irányuló tervezési-vállalkozási szerződés (link)

– Fenntartási és üzemeltetési terv elkészítésére irányuló megbízási szerződés, valamint a szerződés 2. sz. és 3. sz. módosítása (link)

– TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00011 – Nagyiván község csapadékvíz hálózatának fejlesztése

– Fejlesztés leírása:

–  Szerződések:

– Kötelező nyilvánosság és tájékoztatás tevékenység megvalósítására irányuló megbízási szerződés (link)

– Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítésére irányuló vállalkozási szerződés (link)

– Szemléletformálás tevékenység megvalósításra irányuló megbízási szerződés (link)

– Projektmenedzsment tevékenység ellátására irányuló megbízási szerződés (link)

– Koncepció, engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére irányuló vállalkozási szerződés (link)

– Projekt előkészítő tanulmány elkészítésére irányuló megbízási szerződés (link)

– TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00031 – Nagyiváni Hat Szín Virág Tagóvoda felújítása férőhelyszám bővítéssel

– Fejlesztés leírása: Megalapozó dokumentum (MD) TOP-1.4.1-15 A Területfejlesztési Operatív Program keretében megvalósítandó bölcsődei, illetve óvodai infrastruktúra fejlesztéshez (link)

– Szerződések:

– Eszközbeszerzésre irányuló szállítási szerződés (link)

– Építési kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés, valamint a szerződés 1. számú módosítása (link)

– Projektmenedzsment tevékenység ellátására irányuló megbízási szerződés, valamint a szerződés 1. és 2. számú módosítása (link)

– Műszaki ellenőri tevékenység ellátására irányuló megbízási szerződés, valamint a szerződés 1. számú módosítása (link)

– Megalapozó dokumentum elkészítésére irányuló megbízási szerződés, valamint a szerződés 1. számú módosítása (link)

– Engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére irányuló megbízási szerződés, valamint a szerződés 1. sz. módosítása (link)

– KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01092 – Tiszaigar Községi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

– Fejlesztés leírása:

Tiszaigar Községi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívásra, melyet KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01092 azonosító számon az Irányító hatóság 5 998 916 Ft. támogatásban részesítette.

A szerződött támogatás összege: 5 998 916 Ft., azaz ötmillió-kilencszázkilencvennyolcezer-kilencszáztizenhat forint.

A támogatás mértéke: 100 %.

A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2018. 06. 30.

A projekt tartalmának bemutatása:

Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének egyik lényegi eleme az önkormányzatoknál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel történő támogatása. Az önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítása, az ország pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében a feladatellátáshoz az állam biztosít központi információs rendszer szintű támogatást. Az önkormányzatok számára, az állampolgárok magas színvonalú kiszolgálása érdekében gazdaságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb az ASP technológia alkalmazása, és egy országos önkormányzati ASP központ létrehozása, amelynek lényege, hogy az önkormányzat az ASP szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe a kötelező feladatok ellátásához szükséges alkalmazásokat, így biztosítja ügyfelei hatékony kiszolgálását, valamint a szakfeladatok ellátásának informatikai támogatását.

Az önkormányzati ASP rendszer az önkormányzati feladatellátást támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást (Application Service Provider, ASP) nyújtó elektronikus információs rendszer.

Az önkormányzati ASP rendszer elemei:

a) szakrendszerek,

b) keretrendszer,

c) támogató rendszerek és

d) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. § (4) bekezdése szerinti önkormányzati adattárház.

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:

a) iratkezelő rendszer,

b) önkormányzati települési portál rendszer,

c) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ideértve az elektronikus űrlap-szolgáltatást,

d) gazdálkodási rendszer,

e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,

f) önkormányzati adórendszer,

g) ipar- és kereskedelmi rendszer,

h) hagyatéki leltár rendszer.

A keretrendszer a szakrendszerek számára egységes felületet és hozzáférést, az egységes felhasználó-, és jogosultságkezelést, valamint a rendszerszintű menedzsment (üzleti) funkciók elérését biztosítja. A támogató rendszerek az önkormányzati ASP rendszer napi adminisztratív, ügyfélszolgálati és működtetési feladatait segítő alkalmazások.

Költség elem

Mennyiség

Kártyaolvasó alapkonfiguráció

14

Laptopok MS Windows környezetben

2

Monitor alapkonfiguráció

4

Multifunkciós, nyomatkészítő alapkonfiguráció 2.

1

Munkaállomások MS Windows környezetben

4

Switch eszköz 1.

1

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

– Szerződések:

– Hardverek és szolgáltatások beszerzésére irányuló vállalkozási szerződés (link)

– Önkormányzati ASP rendszer szolgáltatási szerződés (link)

– EFOP-1.5.3-16-2017-00093 – Fejlődés a TIsza-tó mentén

– Fejlesztés leírása:

A projekt tartalmának bemutatása:

TISZAFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KONZORCIUMI PARTNEREIVEL 500 000 000 FORINT TÁMOGATÁST NYERT A „FEJLŐDÉS A TISZA-TÓ MENTÉN” CÍMMEL AZ EFOP-1.5.3-16-2017-00093 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTEN.

Projektgazda: Tiszafüred Város Önkormányzata

Konzorciumi tagok:

– Tiszafüred Város Önkormányzata

– Abádszalók Város Önkormányzata

– Tiszaderzs Község Önkormányzata

– Tiszaszőlős Község Önkormányzata

– Tomajmonostora Község Önkormányzata

– Nagyiván Község Önkormányzata

– Tiszaigar Község Önkormányzata

Programunk során a helyi igényeket és szükségleteket figyelembe véve, komplex módon nyújtsunk segítséget a településeken. Valós helyi igényekre reagálva, célzottan segítjük a programelemekkel a területi kapacitáshiányból adódó problémákat.

Célunk:

– a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása;

– a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítése;

– munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése;

– a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése;

– közösség egészségfejlesztése;

– a térségi életminőség javítása;

– a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása.

Programjaink során a lakosság foglalkoztathatóságát munkaerő-piaci esélyeket javító képzések, egyéni fejlesztési tervek, kompetenciafejlesztés, mentorálás, szemléletformálás segíti. A helyi kisközösségek szerepét generációs programokkal, sport napokkal, ifjúsági – és idősek klubjának létrehozásával kívánjuk támogatni.

Nagy hangsúly helyeződik a vidék megtartó képességének erősítésére, ennek érdekében munkaszocializációs tréningek, önkéntes képzések kerülnek megszervezésre. A projekt erősíteni kívánja az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, melynek érdekében tartalmas egészségnapok kerülnek megrendezésre.

Az Európai Unió és a Magyar Kormány által támogatott projekt megvalósulási időszaka: 2018.02.01. – 2021.01.31.  500 000 000 Forint 100 %-os vissza nem térítendő támogatás.

– Szerződések:

– Építési, kivitelezési tevékenység ellátására irányuló vállalkozási szerződés (link)

– Árúbeszerzésre irányuló szerződés (link)

– Szolgáltatások elvégzésére irányuló megbízási szerződés (link)

– Papírárú beszállításra irányuló megbízási szerződés (link)

– Vegyiárú beszállításra irányuló megbízási szerződés (link)

– Élelmiszerárú beszállításra irányuló megbízási szerződés (link)

– Szolgáltatások elvégzésére irányuló megbízási szerződés (link)

– Szolgáltatások elvégzésére irányuló megbízási szerződés (link)

– Szolgáltatások elvégzésére irányuló megbízási szerződés (link)

– Szolgáltatások elvégzésére irányuló megbízási szerződés (link)

– Szolgáltatások elvégzésére irányuló megbízási szerződés (link)

– Szolgáltatások elvégzésére irányuló megbízási szerződés (link)

– Pszichológus szakember feladatainak elvégzésére irányuló megbízási szerződés (link)

– Pszichológus szakember feladatainak elvégzésére irányuló megbízási szerződés (link)

– Pszichológus szakember feladatainak elvégzésére irányuló megbízási szerződés (link)

– Gyógypedagógus szakember feladatainak elvégzésére irányuló megbízási szerződés (link)

– Gyógypedagógus szakember feladatainak elvégzésére irányuló megbízási szerződés (link)

– Logopédus szakember feladatainak elvégzésére irányuló megbízási szerződés (link)

– Jogi tanácsadásra irányuló megbízási szerződés (link)

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

– Éves terv

(Közbeszerzési terv)

– TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00031 – Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nagyiván Községben

https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodes/195140

https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_19990_2020/